Insamling av Dina personuppgifter

För att kunna använda vissa funktioner på HomeNordic.com måste du skapa ett konto. När du skapar ett eget konto på HomeNordic.com kommer vi att efterfråga viss information, inklusive din e-post adress. Om du väljer att genomföra köp på webbplatsen kommer vi att begära information gällande fakturering och leverans. Information som insamlas via HomeNordic.com kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på HomeNordic.com och från andra företag. HomeNordic håller reda på hur du navigerar på HomeNordic.com, de webbsidor du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. För att kunna öka servicegraden samlar HomeNordic även in viss information om ditt operativsystem och din browser när du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används till att skapa statistik angående användningen av webbplatsen.

Användning av Dina personuppgifter

HomeNordic samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen HomeNordic.com och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att sända servicerelaterade meddelanden till dig. Detta kan vara nyhetsbrev som du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan du själv välja om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev. Vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar, byte av lösenord etc. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. Geografisk lokalisering används endast i marknadsförings- och statistiksyfte. Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför HomeNordic.com och närstående bolag utan ditt tillstånd. Webbplatsen HomeNordic.com kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om HomeNordic.com i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits HomeNordic eller webbplatsen HomeNordic.com, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande HomeNordic eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av HomeNordic.coms tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten. Personuppgifter som insamlas av HomeNordic.com kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där HomeNordic.com har sin verksamhet.

Kontroll av Dina personuppgifter

Du kan välja att stoppa prenumerationen av nyhetsbrevet genomatt klicka på avprenumeration i emailet. HomeNordic.com kan med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av Dina personuppgifter

HomeNordic är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. För åtkomst till ditt konto krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna aldrig ut information om ditt lösenord till någon annan person. Tänk på att alltid logga ut från ditt konto när du avslutar användandet av HomeNordic. På detta sätt hindrar du obehöriga att använda sig av ditt konto. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos HomeNordic.com, förbehåller sig HomeNordic.com rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen HomeNordic.com och de tjänster HomeNordic tillhandahåller.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

Att webbplatsen innehåller cookies Vad dessa cookies används till Hur cookies kan undvikas

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den möjliggör en bättre webbsida för dig som användare och ger oss statistik om användandet av HomeNordic. Cookien innehåller ingen personlig information och är helt ofarlig för användaren.

Olika sorters cookies På HomeNordic används en så kallad permanent cookie och en så kallad sessioncookie. Den första används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik och den andra, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du lägger en vara i varukorgen. Sessioncookien försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator.

Acceptera cookies Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Accepterar du inte cookies kommer du inte att kunna lägga beställningar på HomeNordic.com.

Så hanterar du dina inställningar för cookies Läs mer om cookies på http://www.minacookies.se


Med Vänliga Hälsningar, HomeNordic.com

Följ oss på Facebook